TR thông báo nối chuyến đến Manila; nhập cảnh vào Singapore bằng thẻ Air Travel Pass

TR thông báo nối chuyến đến Manila; nhập cảnh vào Singapore bằng thẻ ATP

1. Scoot nối lại chuyến bay tới Manila Scoot tiếp tục nối lại chuyến bay tới Manila từ ngày 08/10....

Scoot cập nhật lịch bay và chính sách đổi ngày miễn phí

Scoot cập nhật lịch bay và chính sách đổi ngày miễn phí

Scoot thông báo nối lại chuyến bay tới Semarang từ ngày 21/10/2020. Tham khảo lịch bay chi tiết bên dưới....

Scoot nối lại chuyến bay Singapore - Kaohsiung và Kaohsiung - Osaka

Scoot nối lại chuyến bay Singapore – Kaohsiung và Kaohsiung – Osaka tháng 09/2020

Scoot nối lại chuyến bay Singapore – Kaohsiung và Kaohsiung – Osaka Scoot thông báo nối lại chuyến bay tới...

TR thông báo nối lại chuyến bay tới Tianjin (China)

TR thông báo nối lại chuyến bay tới Tianjin (China)

Scoot thông báo tiếp tục nối lại chuyến bay tới Tianjin (China) từ ngày 19/08/2020 TR thông báo nối lại...

Scoot triển khai nối lại nhiều chuyến bay trong tháng 08/2020

Scoot triển khai tiếp tục nối lại nhiều chuyến bay trong tháng 08/2020

Scoot nối lại các chuyến bay tới Surabaya, Kuala Lumpur, Nanjing, Taipei và Seoul Áp dụng: trong tháng 8/2020 Scoot...