AirAsia thông báo khai trương hãng hàng không mới – AirAsia Cambodia (KT)

AirAsia (AK/FD) thông báo khai trương hãng hàng không mới – AirAsia Cambodia (KT) từ ngày 02/05/2024 bắt đầu với...