PG tiếp tục khai thác chuyến bay tuyến Bangkok - Krabi từ 01/11/2020

PG tiếp tục khai thác chuyến bay tuyến Bangkok – Krabi từ 01/11/2020

Từ 01/11/2020 trở đi, Bangkok Airways thông báo tuyến Bangkok – Krabi,… sẽ được nối lại với chi tiết như...

Bangkok Airways tái khai thác đường bay tuyến Bangkok - Trat từ 02/10/2020

Bangkok Airways tái khai thác đường bay tuyến Bangkok – Trat từ 02/10/2020

BANGKOK AIRWAYS Tái khai thác đường bay tuyến Bangkok – Trat Bangkok Airways tái khai thác đường bay tuyến Bangkok...