Cambodia Angkor Air cập nhật tần suất bay tuyến SGN/HAN - PNH - SGN/HAN (Ảnh: st)

Hãng Cambodia Angkor Air cập nhật tần suất bay tuyến SGN/HAN – PNH – SGN/HAN

Cambodia Angkor Air thông báo cập nhật tần suất bay tuyến Sài Gòn/Hà Nội (SGN/HAN) – Phnom Penh (PNH) –...

Cambodia Angkor Air thông báo cập nhật về lịch bay từ tháng 09/2020

Hãng Cambodia Angkor Air thông báo cập nhật về lịch bay từ tháng 09/2020

Cambodia Angkor Air cập nhật tần suất khai thác từ tháng 9/2020. SGN-PNH (Sài Gòn – Phnôm Pênh): K6 bắt...