Cambodia Angkor Air thông báo cập nhật về lịch bay từ tháng 09/2020

Hãng Cambodia Angkor Air thông báo cập nhật về lịch bay từ tháng 09/2020

Cambodia Angkor Air cập nhật tần suất khai thác từ tháng 9/2020. SGN-PNH (Sài Gòn – Phnôm Pênh): K6 bắt...