Malaysia Airlines mở đường bay mới đến Doha (DOH) – Qatar kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2022

Malaysia Airlines mở đường bay mới đến Doha (DOH) – Qatar kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2022. Malaysia...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ HAN/SGN đến KUL tháng 02/2022

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ HAN/SGN đến KUL tháng 02/2022

Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) của tháng 02/2022, cụ thể như sau:...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay OB HAN/SGN - KUL tháng 01/2022

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay OB HAN/SGN – KUL tháng 01/2022

Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) của tháng 01/2022, chi tiết như sau:...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ HAN/SGN đến KUL tháng 11 - 12/2021

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ HAN/SGN đến KUL tháng 11 – 12/2021

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) đến tháng 12/2021. Cụ thể như sau:...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay HAN/SGN đến KUL tháng 10 - 11/2021

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay HAN/SGN đến KUL tháng 10 – 11/2021

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) của tháng 10 – 11/2021, chi tiết...

Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay KUL - SGN tháng 10/2021 cho CG

Hãng Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay KUL – SGN tháng 10/2021 cho CG

Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay dành cho Chuyên Gia bay Kuala Lumpur (KUL) – Sài Gòn (SGN) trong tháng...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ SGN - KUL tháng 09 - 10/2021

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay từ SGN – KUL tháng 09 – 10/2021

Malaysia Airlines cập nhật chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur (SGN – KUL) trong tháng 09...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay SGN - KUL tháng 09/2021

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay SGN – KUL tháng 09/2021

Malaysia Airlines cập nhật Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur (Malaysia) tháng 09/2021, chi tiết như...

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay SGN - KUL tháng 07 - 09/2021

Hãng Malaysia Airlines cập nhật lịch bay SGN – KUL tháng 07 – 09/2021

Malaysia Airlines cập nhật lịch bay Sài Gòn – Kuala Lumpur (SGN – KUL) tháng 07 – 09/2021. Lịch bay...