Air India thông báo khai thác tuyến đường bay thẳng HCM - Delhi từ 01/06/2024

Air India thông báo khai thác tuyến đường bay thẳng HCM – Delhi từ 01/06/2024

Air India thông báo khai thác tuyến đường bay thẳng từ HCM đi Delhi từ ngày 01/06/2024, lịch bay cụ...