MF ngừng vận chuyển hành khách xuất phát từ 29 quốc gia và nối chuyến Trung Quốc

Hãng Xiamen Air ngừng vận chuyển khách xuất phát từ 29 nước và nối chuyến TQ

Xiamen Air thông báo về việc ngừng vận chuyển hành khách xuất phát từ hoặc nối chuyến đến Trung Quốc...