LH Group cập nhật các dịch vụ phí UM, dịch vụ Extra Seat và giảm 30% Fare

Hãng Lufthansa Group cập nhật các dịch vụ phí UM, dịch vụ Extra Seat và giảm 30% Fare

LH Groups sincerely update these news. UMINR: Special service charge for unaccompanied children. For unaccompanied children a special service charge...

LH GROUP cập nhật các tin tức mới về Covid-19 khi đến CHLB Đức

Hãng Lufthansa GROUP cập nhật các tin tức mới về Covid-19 khi đến CHLB Đức

Bắt buộc đeo khẩu trang khi đến lên máy bay Miễn phí xét nghiệm Covid-19 khi đến CHLB Đức LH...