DL cập nhật chính sách và quy định đặt giữ chỗ, triển khai giá vé

Hãng Delta Air Lines cập nhật chính sách và quy định đặt giữ chỗ, triển khai giá vé

Delta Air Lines cập nhật một số thông tin sau 1. Thông tin về các chính sách và quy định...