Chính sách hoàn hủy

Chính sách hoàn/hủy dịch vụ

Trường hợp không thực hiện được dịch vụ do yếu tố khách quan, thì công ty sẽ báo ngay đến khách hàng và thanh toán lại toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng theo qui trình.

Trường hợp khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng phải làm theo qui trình: gửi email xác nhận và mang các biên lai đóng tiền đến để làm các thủ tục hủy phạt theo qui định và công ty xem xét mức hỗ trợ cho khách hàng thỏa đáng.