Du thuyền La Casta Daily Cruise – La Casta Premier Cruise: Hành trình khám phá di sản thế giới

Giá từ: 1.148.000

Mô tả

Thông tin bổ sung

Du lịch tự chọn

Thời gian

7 giờ

Vận chuyển

Du thuyền

Xuất phát

Bến tàu ngủ Tuần Châu

Địa điểm

Hạ Long

Hạng sao

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️