Du thuyền Hạ Long Pamela Cruise: Hành trình trong ngày (7 giờ)

Giá từ: 1.099.000

Mô tả

Thông tin bổ sung

Mã Tour

DT-HL24-1D

Du lịch tự chọn

Thời gian

7 giờ

Xuất phát

Lô 21 Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Hạ Long

Vận chuyển

Du thuyền

Địa điểm

Hạ Long

Hạng sao

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️