Thông báo chương trình mua vé tặng hành lý

Hãng Jetstar Pacific thông báo chương trình mua vé tặng hành lý ký gửi

Jetstar Pacific áp dụng gói kích cầu tặng hành lý ký gửi như sau: 1. Hành trình: cho các chặng...